Ang mga kabiguan ng unyon na ito

Ang mga kabiguan ng unyon na ito

Ang mga mapagmahal na kilos sa silid-tulugan ay responsibilidad din ng Taurus. Ipapakita ng magkasintahan na ito sa Virgo kung paano maging mas naaayon sa mga damdamin during the emosyon.

Sa kabilang banda, tuturuan ng Virgo ang Taurus na makinig within masiyahan ang kanilang mga panloob na hangarin. Sa kama, ang Taurus ay magiging senswal at the madamdamin, habang ang Virgo ay magiging praktikal on matapang. Mag-aakma sila sa bawat isa, kaya magkakasama sila ng magagandang gabi.

Dahil magkatulad sila pagdating sa kanilang mga pangangailangan at kasanayan, ang Virgo from the ang Taurus ay magiging mahusay bilang magazine-asawa. Pareho silang nagnanais ng katatagan, ginagawa nitong sumang-ayon sila sa maraming mga bagay.

Lilitaw lamang ang mga pangunahing inconveniente kapag ang Taurus ay masyadong matigas ang ulo, within ang Virgo ay masyadong kritikal. Palaging nag-aalala, ang Virgo ay magsasawa sa Taurus sa lahat ng uri ng mga ideya sa hypochondriac during the paggamot con el fin de sa mga sakit na hindi rin binigyan ng pansin ng iba.

Ang katotohanan na ang Taurus ay matigas ang ulo ay magiging isang abala din. Ito ay isang ugnayan sa pagitan ng isang freak na kontrol na isinama sa isang matigas na tao. Kailangang pakawalan ng mga Virgo ang paglalaro ng biktima sa tuwing hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto nila, within kailangang magazine-kompromiso ang Taurus paminsan-minsan. Continue reading “Ang mga kabiguan ng unyon na ito”

“Black Stranger” an excellent serviceable Woody Allen comedy

“Black Stranger” an excellent serviceable Woody Allen comedy

CANNES (Movie industry Reporter) – The grass is often greener inside “You’ll Satisfy a high Black Stranger,” Woody Allen’s roundelay away from puzzled characters chasing after illusions in lieu of truth.

As a movie off Allen’s lingering British/Eu several months, in which he revolves away comical trifles otherwise morality performs one float seemingly free of national framework, the comedy is much more amusing than simply most, though it lacks brand new brilliant heart regarding “Vicky Cristina Barcelona.” This will be Woody into the good bemused mood, devilishly complicating their characters’ existence that have follies and you can rules of the individual and then make up until the guy connections per protagonist towards a comic pretzel. He then requires a beverage break.

Their Cannes discharge can simply let “Stranger” when it comes to those Western european territories where their videos have a tendency to see receptive watchers. Back, the film does modest organization like extremely regarding his comedies.

The newest film’s several London area-centered reports every concern letters seeking shortcuts so you can pleasure. Each one of these thinks that when simply X may come, then i normally alive happily previously shortly after. Continue reading ““Black Stranger” an excellent serviceable Woody Allen comedy”